Taalcoach Vluchtelingenwerk
Vacaturenummer: 17932
Nuenen
Vluchtelingenwerk - LEVgroep Nuenen
 
Omschrijving van de werkzaamheden
LEVgroep Nuenen afd. Vluchtelingenwerk zoekt vrijwilligers om als taalcoach de vluchtelingen tijdens hun inburgering te ondersteunen bij het oefenen van de Nederlandse taal.

Taalondersteuning van vluchtelingen (op individuele basis) naast het inburgeringstraject van de onderwijsinstelling, heeft als doel het behalen van een zo groot mogelijke woordenschat binnen de wettelijk gestelde termijn waarin het inburgeringsexamen moet worden gehaald.
Profiel vrijwilliger
Van de taalcoach wordt verwacht dat hij/zij:
- kan werken vanuit de visie van de LEVgroep;
- communicatief vaardig is en goede kennis heeft van de Nederlandse taal;
- enige digitale vaardigheden heeft;
- affiniteit heeft met de doelgroep;
- 2 maal 1 uur per week taalondersteuning geeft;
- de vluchteling stimuleert en motiveert ten einde zijn inburgeringsexamen binnen de gestelde termijn te halen;
- aanwezig is op het teamoverleg taalcoaches;
- indien gewenst mee doet aan de aangeboden deskundigheidsbevordering.

De vrijwilliger verricht de werkzaamheden onder de leiding van een coördinator van de LEVgroep

Organisatie heeft te bieden
De LEVgroep heeft een vrijwilligersbeleid
Werktijden
2x 1 uur per week (in overleg af te spreken).